Xarxa d'Observadors Meteorològics del SMC
Servei Meteorològic de Catalunya
Sobre el web  

Tot seguit us informarem de les característiques del portal de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM). També us podreu assabentar dels responsables dels continguts web i de l’equip de suport.

Portal XOM

A través de xom.meteo.cat s’accedeix al portal de la Xarxa d’Observadors Meteorològics. Aquest portal té com a principal objectiu facilitar un entorn amigable i entenedor a tots els membres de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM). Un cop introduït el codi i password d’un usuari, s’accedeix al programari, desenvolupat pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), per introduir i visualitzar les observacions meteorològiques de la XOM, per gestionar tota la informació del corresponent usuari i estació meteorològica.

El desenvolupament s’ha realitzat en llenguatge PHP, la base de dades és PostgreSQL, incloent PostGIS pel suport dels mapes. A més s’utilitza el MapServer com a servidor de mapes.

Aquest portal actualment es troba en una primera fase de desenvolupament i el SMC segueix treballant per millorar i ampliar les prestacions de la present aplicació informàtica.

Els continguts del portal

Els continguts d’aquest portal es van creant a mida que els diferents observadors introdueixen la informació meteorològica del dia. Tot seguit es poden consultar totes les observacions a través del portal www.meteo.cat en l’apartat Temps Actual i Situacions Meteorològiques de Risc (SMR).

Els continguts que formen part dels lloc web xom.meteo.cat i www.meteo.cat -textos, imatges, so i qualsevol altre material- són de titularitat exclusiva del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tots aquests continguts tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996 , de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

No obstant això, s'autoritza la reproducció dels continguts del lloc web del Servei Meteorològic de Catalunya sempre i quan s'esmenti la font i es faci un enllaç, llevat que s'indiqui de forma explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud s'ha d'enviar per escrit a:

Servei Meteorològic de Catalunya
Carrer Berlin 38-48 4ª.
08029 BARCELONA

smc@meteo.cat
xom@meteo.cat  |  Avís legal  |  Sobre el web  |  © Servei Meteorològic de Catalunya