Xarxa d'Observadors Meteorològics del SMC
Servei Meteorològic de Catalunya
Avís legal  

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Si faciliteu les vostres dades personals al Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar al Servei Meteorològic de Catalunya, situat al carrer Berlín 38-46, 4a., 08029 Barcelona.

xom@meteo.cat  |  Avís legal  |  Sobre el web  |  © Servei Meteorològic de Catalunya