Xarxa d'Observadors Meteorològics del SMC
Servei Meteorològic de Catalunya
Avís legal  

Taula de continguts

 1. Objecte
 2. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
 3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?
 4. Com recollim les vostres dades personals i quines són?
 5. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
 6. A qui podem comunicar les vostres dades?
 7. Com protegim les vostres dades?
 8. Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?
 9. Galetes (cookies)
 10. Canvis en aquesta política
 11. Contacte
 12. Reclamacions
 13. Recomanacions1. Objecte

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l'esmentat Reglament, així com d'altra que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals.

Pujar

2. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb:

El representant del responsable del tractament és el Sr. Oriol Puig i Godes, director del SMC.

Com a empresa pública, el SMC ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD). Les seves dades de contacte són:

Pujar

3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?

Pujar

4. Com recollim les vostres dades personals i quines són?

Pujar

5. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable.

Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l'apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment.

Per determinar els períodes de conservació de dades personals, tenim en compte:

En algunes ocasions, fem anònimes les vostres dades personals (per tal que no es puguin associar amb vosaltres) per a finalitats estadístiques. En aquests casos, emmagatzemem aquesta informació (anònima) de forma indefinida, sense notificar-vos-ho.

Pujar

6. A qui podem comunicar les vostres dades?

La major part de les dades que recollim resideixen en servidors nostres, però en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat; per exemple, el lliurament de productes que adquiriu a través de la botiga electrònica.

També hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis, per exemple, de l'entorn de les tecnologies de la informació. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme els seus serveis. Se'ls exigeix que mantinguin la confidencialitat respecte de les vostres dades i no poden utilitzar-les de cap altra forma que no sigui la que hem sol·licitat.

En tots els casos, assumim la responsabilitat per la informació personal que ens faciliteu i sol·licitem a aquelles empreses amb què compartim les vostres dades que apliquin el mateix grau de protecció que nosaltres.

Així mateix, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

Pujar

7. Com protegim les vostres dades?

Sempre que estiguin sota el nostre control, farem tot el possible per assegurar que les vostres dades personals es tractin d'una forma que garanteixi la seguretat necessària per evitar-ne un ús no autoritzat o il·legal, la seva pèrdua accidental, destrucció o dany.

Amb aquesta finalitat, utilitzem mesures tècniques i organitzatives adequades que, alhora, són revisades periòdicament. Protegim la vostra informació personal mitjançant l'ús d'una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d'accés que restringeixen i administren la forma com les vostres dades personals són tractades, administrades i gestionades. També ens assegurem que els nostres treballadors estiguin degudament capacitats per protegir la vostra informació personal.

Hem establert procediments per gestionar qualsevol incidència sospitosa relacionada amb dades personals que pogués esdevenir-se, la qual us seria notificada, així com qualsevol regulació aplicable a la incidència que legalment estiguem obligats a complir.

Pujar

8. Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir

Alguns d'aquests drets els podeu exercir directament a través dels formularis web habilitats a aquest efecte i també mitjançant l'enllaç corresponent en els correus informatius que us enviem (si és el cas).

Complementàriament, podeu sol·licitar l'exercici de qualsevol d'aquests drets adreçant un correu electrònic a  protecciodades.meteocat@gencat.cat.

Pujar

9.- Galetes (cookies)

Utilitzem galetes (cookies) per distingir-vos d'altres usuaris en els nostres webs, per millorar la informació i els serveis que us oferim, i per facilitar-vos l'accés. Aquestes galetes no poden ser utilitzades per identificar-vos personalment, ja que s'associen únicament a un usuari anònim i el seu dispositiu.

Podeu configurar el vostre navegador per rebutjar totes o algunes galetes, o per tal que us alerti quan els webs n'instal·len o hi accedeixen. Si desactiveu o rebutgeu les galetes, tingueu en compte que algunes parts dels webs poden ser inaccessibles o no funcionar correctament.

Pujar

10.- Canvis en aquesta política

Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de privacitat es publicarà en aquesta pàgina i, si escau, us ho notificarem per correu electrònic. En cas que sigui necessari, us sol·licitarem que, per continuar utilitzant els nostres serveis, llegiu i accepteu els nous termes.

Pujar

11.- Contacte

Si teniu qualsevol tipus de consulta o comentari, o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a protecciodades.meteocat@gencat.cat.

Pujar

12.- Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació al Delegat de Protecció de Dades de l'ICGC, a través de l'adreça  dpd.meteocat@gencat.cat.

Si, un cop fet això, no veieu resolta la reclamació, podeu interposar-la davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica.

Pujar

13.- Recomanacions

Pujar
xom@meteo.cat  |  Avís legal  |  Sobre el web  |  © Servei Meteorològic de Catalunya